top 2 mobil huvud

Easy Karting skapades för att underlätta för alla som vill börja och utöva kartingsporten utan att behöva köpa, äga, meka och transportera. Vi hyr ut tävlingskartar och ordnar även kurser, träningar och race.
Helt enkelt Hyrkart Deluxe.

Easy Karting drivs av Järfälla Hyrkart & SODA Kart som även har butik och kartingteam.

Läs mer om Easy Karting på www.sodakart.se